O Tomášovi Tarabovi

Osobný a profesný životopis

Vzdelanie:
  • 1994 – 1998: Gymnázium Pezinok
  • 1998 – 2003: Komenského univerzita v Bratislave – Odbor politológia
  • 1999 – 2006: Ekonomická univerzita v Bratislave – Národohospodárska fakulta
  • 2001 – 2003: Univerzita v Regensburgu – Podnikový manažment

Profesionálna kariéra:

  • 2003: Produktový manažér – European Investors
  • 2004 – 2006: Vyjednávač pre investičné projekty – SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií
  • 2006 – 2019: Manažér v súkromnej sfére

Jazykové znalosti:

Aktívne: anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk
Pasívne: taliansky jazyk

Napíšte mi

Share This