Ona už nesúhlasí, aby sa zo Slovákov „opäť“ stali pokusní králici. Znamená to, že minimálne raz zo Slovákov už pokusných králikov urobili. Tento termín zrejme hovorí, že na ľuďoch bez ich vedomia sa robili neoverené, nevedecké procesy potenciálne ohrozujúce zdravie ľudí. Bude v eminentnom záujme Slovenska, aby bola zriadená osobitná vyšetrovacia komisia, ktorá preverí všetky konania a nekonania všetkých počas núdzového stavu, aj keď táto garnitúra to nedovolí, ale výhoda je, že premlčacie doby sú vďaka núdzovému stavu de facto doživotné.

Share This