Tak ak si odmyslíme, že dvakrát, raz v septembri a raz v januári generálna prokuratúra konštatovala pri jeho konaní protiprávnosť, tak potom naozaj mu netreba búrať jeho sny o sebe samom. V septembri sa zistilo, že jeho vyhlášky sú vydávane „vecne nepríslušným orgánom“, teda akoby vrátnik na súde sa hral na sudcu, no a v januári, že konal nad rámec toho, čo mu zákon dovoľuje. Ak už toto nie je výrazne pochybenie, tak potom všetko je úplne OK.

Share This