Informácie, ktoré teraz na tlačovke opozície verejne zazneli, že sa Slovenská pošta mala vyjadriť, že nechce doručovať na adresu uvedenú na petičnom hárku žiadne obálky, na ktorých nebude vyslovene uvedené Referndum 2021, by sa dali ťažko inak definovať ako, že je tu snaha mariť referendum. Nútiť písať predmet obsahu obálky na obálku je porušovaním listového tajomstva a zároveň je to vytváranie predpokladu, aby sa identifikovali obálky, ktoré sa môžu potenciálne hádzať do koša. Plne podporujeme v tomto smere podané trestné oznámenie k takémuto správaniu.
Táto vláda je najtotalitnejší nedemokratický moloch, ktorý tu kedy od roku 1989 bol. Nie nadarmo sme prepadli v indexe demokracie.
Share This