Učme naše deti byť hrdými na naše sviatky, na dedičstvo našich otcov a nehanbime sa pestovať si národnú identitu aj v modernej dobe, aj v čase globalizácie. Takto môžeme byť ako národ kultúrnym obohatením aj pre ostatných.

Share This