„Návrh na vyčlenenie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky pri zabezpečovaní verejného poriadku a v súvislosti s opatreniami v boji proti koronavírusu SARS“
Inými slovami, včera schválili s tými COVID pozitývnymi poslancami za igelitami nový zákon o bezpečnosti štátu, dnes rokujú a nasadení vojska na vlastných obyvateľov. Čaputová zrejme pečie ešte vianočné koláčiky a problém ako veliteľka ozbrojených síl v tom nevidí alebo o tom ani nevie rovnako ako pri testovaní. Osobitne je to prúser, nakoľko použiť armádu na vlástnych občanov je v rozpore s ústavou.
Share This