„Jediné riešenie z dnešnej ekonomickej situácie, je tlačiť peniaze.“ Skutočne?

„Jediné riešenie z dnešnej ekonomickej situácie, je tlačiť peniaze.“ Skutočne?

Sledoval som debatu so Štefanom Hríbom, kde sa všetci ekonómovia zhodli, že jediné riešenie z dnešnej ekonomickej situácii, je tlačiť peniaze. V diskusii Ivan Mikloš povedal, že tlačenie peňazí nemusí viesť automaticky k nárastu cien. Uviedol, že inflácia je nízka, aj keď sa tlačia už roky peniaze. Jedným dychom uviedol, že nárast cien nehnuteľností sa do inflácie nezarátava (cca. 20 minúta debaty). 
Takže priatelia. Každý viete, ako ceny nehnuteľností vyleteli za posledné roky. Ročne je to dvojciferné číslo. Optikou pána Mikloša, ak vyhodíme z indexu inflácie všetko čo rastie, tak potom áno, inflácia nie je. Vy ostatní, čo chodíte nakupovať potraviny viete, že od januára do marca vyleteli ceny potravín na ročnom porovnaní, najviac za posledných 25 rokov. To je inflácia. Iba v marci vyleteli ceny potravín o vyše 4%. To, že akcie na burzách sa predávajú za 100 násobok budúcich ziskov, je inflácia. Inflácia je už teraz všade okolo nás.