Aktuality

Prečítajte si moje osobné články na aktuálne témy, dianie v slovenskej politike a parlamente, i v zahraničí.

Zločin na ľudoch

Vyhlásiť núdzový stav a nepovedať ľuďom, že určité tresty sa následkom tohto rozhodnutia nekresťansky násobia, je priam zločinom na ľuďoch. Je nepriateľné, aby sa ľudia až zo správ dozvedeli, že ak ste hladný a biedny a ukradnete zo zúfalstva...

preèítajte si viac
Share This